ISSN: 1307-699X ENGLISH
 PRETERM EYLEMDE FİBRONEKTİN VE SERVİKAL UZUNLUK ÖLÇÜMÜ | The value of Sonographic measurement of cervical length and fetal fibronectin testing in predicting preterm delivery [J Turk Soc Obstet Gynecol]
J Turk Soc Obstet Gynecol. 2007; 4(1): 37-42

PRETERM EYLEMDE FİBRONEKTİN VE SERVİKAL UZUNLUK ÖLÇÜMÜ

Zeki Salar, Mehmet Şimşek, Münire Erman Akar, İnanç Mendilcioğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antlaya, Türkiye

AMAÇ: Preterm eylem semptomları ile gelen olgularda servikovajinal fibronektin ve servikal uzunluk ölçümünün klinik öneminin değerlendirilmesi Materyal ve Metotlar: Erken doğum eylemi ile başvuran 196 hastadan erken doğum tehdidi tanısı alan, ancak membranları intakt olan 24–35.gebelik haftalar arasındaki 40 olgu çalışmaya dahil edildi. Çoğul gebelik, serkilaj öyküsü, orta ve ileri derece kanama, son 24 saat içinde koitus ve jinekolojik muayene öyküsü olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Demografik özellikleri ve obstetrik öyküleri alınan olgular fibronektin, jinekolojik muayene ve servikal uzunluğun ve obstetrik ölçülerin yapılmasını takiben hospitalize edildi. Olguların %72,5’i nullipardı. BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 28,3±4,8 olarak saptandı. 37 haftadan önce preterm doğum insidansı %65 olarak bulundu. Olguların %62,5’un da fibronektin pozitif,%55 ‘in de ise servikal uzunluk 30 mm altında bulunmuştur. 30 mm altında servikal uzunluk ve pozitif fibronektin birlikte değerlendirildiğinde 14 gün içindeki preterm doğumları belirlemedeki sensivitesi %77, spesifitesi %78, pozitif prediktif değeri %63, negatif pediktif değeri %88 olarak bulundu. SONUÇLAR: Erken doğumun tanısında fibronektin ve servikal uzunluğun birlikte kullanımı her bir testin tek başına kullanımından daha etkin bir gösterge olabilir.

Anahtar Kelimeler: Servikal uzunluk, fetal fibronektin, preterm eylem, preterm doğum


The value of Sonographic measurement of cervical length and fetal fibronectin testing in predicting preterm delivery

Zeki Salar, Mehmet Şimşek, Münire Erman Akar, İnanç Mendilcioğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Antlaya, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to determine whether the combination of both fetal fibronectin and sonographic measurement of cervical length in women with preterm labor provides a better prediction than the individual tests alone. METHODS: We examined 40 women with singleton pregnancies presenting at 24–35 (median 31) weeks of gestation with regular and painful uterine contractions, intact membranes and cervical dilatation of less than 3 cm. On admission to the hospital, fetal fibronectin positivity in cervicovaginal secretions was determined and transvaginal sonographic measurement of cervical length was carried out. The primary outcome measure was delivery within 14 days of presentation. RESULTS: Total of 40 eligible women at a mean gestational age of 28,3±4,8 weeks were enrolled from a population of 196 subjects screened. The overall prevalence of preterm delivery <37 weeks was 65%. Positive fetal fibronectin was found in 62,5% of patients and and cervical length of 30 mm or less in 55%. The sensitivity, specificity, and positive and negative predictive values of cervical length ≤30 mm,and of fetal fibronectin ≥50 ng/mL were 77%, 78%, 63%, and 88%, respectively. CONCLUSIONS: Combined the assessment of fetal fibronectin in cervico-vaginal secretions and the sonographic cervical length measurement improve the prediction of preterm delivery within 14 days in women with threatened preterm labor

Key words: Cervical length, Fetal fibronectin; Preterm delivery; Preterm labor


Zeki Salar, Mehmet Şimşek, Münire Erman Akar, İnanç Mendilcioğlu. The value of Sonographic measurement of cervical length and fetal fibronectin testing in predicting preterm delivery. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2007; 4(1): 37-42

Sorumlu Yazar: Mehmet Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale 2007 © Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ISBN 1305-4252