ISSN: 1307-699X ENGLISH
 PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE KORYOAMNİYONİT TANISI İÇİN uPAR,ST2,IL-33,IL-6 ' NIN ROLÜ | THE ROLE OF uPAR,ST2,IL-33,IL-6 FOR THE DIAGNOSIS OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES [J Turk Soc Obstet Gynecol]
J Turk Soc Obstet Gynecol. 2013; 10(4): 231-235 | DOI: 10.5505/tjod.2013.20082  

PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜNDE KORYOAMNİYONİT TANISI İÇİN uPAR,ST2,IL-33,IL-6 ' NIN ROLÜ

Yasemin Çekmez1, Doğa Öcal1, Enis Özkaya1, Tuncay Küçüközkan1, Ferhat Çekmez2
1Dr. Sami Ulus Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Objektif: Preterm erken membran rüptürü (PEMR) 37.gebelik haftasından doğum eylemi başlamadan önce fetal zarların açılması olarak tanımlanır. Zarların erken açılmasında en sık neden olarak subklinik intrauterin enfeksiyon suçlanmaktadır.Bu çalışmada PEMR 'lü gebelerin serumlarındaki uPAR,ST2 ve IL-33 düzeylerinin belirlenerek, oluşabilecek olası bir koryoamniyoniti klinik bulgu olmadan saptamak amaçlanmıştır.
Yöntem: 24-34. Gebelik haftaları arasındaki toplam 70 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 45 tanesi PEMR ve 25 tanesi ise obstetrik açıdan sorunsuz olan gebelerden oluşmaktaydı.Çalışma grubu histolojik olarak koryoamniyoniti olan(PEMR-HC) ve olmayan PEMR’lü hastalar olarak iki gruba ayrıldı.
Sonuç: Ortalama IL-33, ST2 ve uPAR düzeyleri PEMR-HC olan grupta PEMR ve kontrol grubuna oranla anlamlı olarak yüksek olarak bulundu.
Yorum: Sonuç olarak uPAR, ST2, IL-33 ve IL-6 nın PEMR de klinik bulgular oluşmadan önce enfeksiyon tanısı için kullanılabilecek belirteçler olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Koryoamniyonit, PEMR, IL-33, uPAR


THE ROLE OF uPAR,ST2,IL-33,IL-6 FOR THE DIAGNOSIS OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES

Yasemin Çekmez1, Doğa Öcal1, Enis Özkaya1, Tuncay Küçüközkan1, Ferhat Çekmez2
1Dr. Sami Ulus Research And Training Hospital
2Gulhane Military Medical Academy

Objective(s): Preterm Premature rupture of membranes (PPROM) is defined as rupture of membranes that happens before onset of labor and 37 weeks. Subclinical intrauterine infection is major etiological factor in the pathogenesis of PPROM. This study was performed to evaluate the levels of maternal serum uPAR ST2 and IL-33 in PPROM to determine the possible chorioamnionitis without any clinical signs.
Study Design: A total of 70 pregnant women, of which 45 with PPROM between 24 and 34 weeks gestation and 25 normal pregnant women without PPROM were included in the study. Study group was seperated into two subgroups as PPROM and PPROM- HC (histological chorioamnionitis).
Results: The mean serum IL-33, ST2 and uPAR values in the PPROM-HC group were significantly higher than PPROM and control group.
Conclucion: These results suggest that uPAR, ST2, IL-33 and IL-6 can be used as reliable biomarkers to determine infection without any clinical signs.

Key words: Corioamnionitis, PPROM, IL-33, uPAR


Yasemin Çekmez, Doğa Öcal, Enis Özkaya, Tuncay Küçüközkan, Ferhat Çekmez. THE ROLE OF uPAR,ST2,IL-33,IL-6 FOR THE DIAGNOSIS OF PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANES. J Turk Soc Obstet Gynecol. 2013; 10(4): 231-235

Sorumlu Yazar: Yasemin Çekmez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF (Türkçe)
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale 2007 © Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ISBN 1305-4252